Aplicații industriale

Aplicații industriale

 

 

 

 Utilizarea apei in diferite domenii industriale, ca  materie primă sau ca agent de proces, implică respectarea unor parametri de calitate a acesteia. Apa constituie o resursă naturală importantă, astfel încât utlilzarea raţională a acesteia şi implementarea unor strategii de reutilizare (acolo unde este posibil) devin aspecte deosebit de importante în ciclul utilizării industriale.

 

Venim în sprijinul partenerilor din diverse arii ale industriei prin ofertarea de soluţii şi implementarea de tehnologii şi echipamente pentru tratarea, condiţionarea şi reutilizarea apei  în următoarele domenii:

Industrie alimentară :

  •     -Tratarea apei utilizate drept materie primă în procese de îmbuteliere şi preparare a băuturilor, utilizând procese combinate de ozonizare, tratare cu radiaţie UV şi filtrare;
  •     -Tratarea prin ozonizare a apei utilizate ca agent de proces pentru igienizarea liniilor de producţie şi în  operaţiunile de ambalare, în vederea creşterii eficienţei proceselor şi a evitării utilizării în exces a agenţilor chimici;
  •     -Utilizarea apei ozonizate ca apă de proces implică generarea  unor procese de dezinfecţie locală energică şi de inlăturare a mirosurilor, prin acţiunea ozonului dizolvat din apă

Acvacultură:

  •     -tratarea prin ozonizare si biofiltrare  a apei din bazinele piscicole în vederea dezinfecţiei şi eliminării produşilor de metabolism, în procesul de recirculare a apei;

Industria celulozei şi hârtiei:

  •     -Tratarea apei tehnologice prin procese de ozonizare şi filtrare in vederea utilizării surselor proprii de apă şi a creşterii gradului de recirculare;

Industria chimică şi farmaceutică:

  •     -Utilizarea proceselor de ozonizare şi oxidare avansată în etapele de pretratare şi dezinfecţie a apei de proces;

Industria energetică:

  •     -Tratarea apelor de racire prin procese de ozonizare şi oxidare avansată pentru eliminarea dezvoltării biofilmelor şi a proliferării algelor în sistemele de răcire;