Piscine publice

Piscine publice

 

 

Apa din piscinele publice, din spaţiile recreaţionale sau din cele cu destinaţie balneară, datorită volumelor foarte mari implicate şi a necesităţii păstrarii unui grad de confort termic satisfăcător (27÷30 oC), este supusă   unui proces intensiv şi continuu de recirculare şi condiţionare, aportul de apă proaspătă  fiind doar parţial, pentru înlocuirea pierderilor cauzate de către procesele de evaporare şi a pierderilor tehnologice (apa de spălare a filtrelor).

Contaminarea acestei categorii de ape  poate lua doua aspecte distincte, fiecare din acestea generând riscuri  semnificative  pentru sănătatea şi  confortul utilizatorilor: riscuri de natură microbiologică şi riscuri de natură  chimică. Cele doua tipuri de contaminări merg în tandem, sursele de contaminare fiind  reprezentate  atât de către   utilizatorii piscinelor publice, cât şi de către produşii secundari de reacţie generaţi în urma derulării  proceselor tehnologice implementate pentru decontaminarea   apei.  Contaminarea microbiologică introdusă de utilizatori se datorează,  în special,  contactului direct între dermă şi apă,  de asemenea aportului direct de fluide organice. Contaminarea chimică datorată înotătorilor provine în special datorită substanţelor pe bază de azot ce provin din procesele metabolice proprii. Procentual, conform datelor din literatură, dint totalul de maladii ce pot fi cauzate de frecventarea bazinelor de înot,  20%  sunt maladii de natură gastrointestinală, 30 % sunt de natură dermatologică, restul de 50% sunt maladii ce intereseaza sfera ORL.

Metodele clasice de tratare şi dezinfecţie a apei impun utilizarea intensivă a unor substanţe chimice, în special compuşi ai clorului şi bromului, ce pot duce la apariţia unor produşi secundari de reacţie şi generează riscuri de îmbolnăvire prin: inhalarea compuşilor volatili (trihalometani), contactul cu pielea şi mucoasele, precum şi ingestia apei din bazin.

Metodele de tratare avansate implementate de către societatea noastră, înlătură aceste dezavantaje, prin utilizarea următoarelor procese de tratare, implementate în sistem combinat:

  •     -Tratare a apei cu ozon;
  •     -Tratare cu radiaţie UV;
  •     -Filtrare multimedia, adsorbtie pe cărbune activ;
  •     -Dezinfecţie remanentă;


 

Avantaje:

Ozonul este produs la locul aplicaţiei, puterea lui de oxidare fiind de 1,33 ori mai mare decât a clorului, la o viteză  de dezinfecţie de peste 3.000 de ori mai ridicată

Consum redus  de clor, de   reactivi de coagulare şi de compuşi biocizi

Calitate a apei semnificativ îmbunătăţită prin reducerea turbidităţii şi a conţinutului total de substanţe organice

Siguranţă crescută pentru utilizatori prin:

  •     -Eliminarea produşilor secundari de reacţie ai clorului, potenţial cancerigeni  (trihalometani);
  •     -Inactivarea completă a microorganismele rezistente la clor: “Legionella pneumophila”, “Pseudomonas aeruginosa”, “Cryptosporidium Parvum”;


Costuri reduse de exploatare  prin creşterea gradului de recirculare

Posibilitatea de utilizare a spaţiiilor disponibile, deja construite

Caracteristici principale:

  •     -Instalaţii   modulare, integrate în fluxuri existente sau noi de tratar;
  •     -Funcţionare automată, cu transmisia datelor  la distantă (SCADA) şi controlul automat al parametrilor de calitate;
  •     -Siguranţă în exploatare, fiabilitate ridicată;

Sisteme de tratare cu ozon şi radiaţie ultravioletă a apei din piscine