Echipamente și aplicatii

Echipamente și aplicatii

 

 

 

 

Echipamente de ozonizare

A. Generatoare industriale de ozon
Generatoarele de ozon produse acoperă o gamă largă de capacităţi (exprimate în grame de ozon/oră), fiind destinate unei plaje de aplicaţii diverse, de la sisteme mici de tratare şi epurare a apei, aplicaţii în industria alimentară, acvacultura, în dezinfecţia incintelor,  până la aplicaţii de tratare şi epurare a apei în domeniul comunal, municipal, sau pentru piscine publice de volum mare (olimpice).


ICPE Bistrita produce si ofera echipamente de producere a ozonului (generatoare de ozon) in urmatoarele game de capacitati:
-Generatoare de ozon pentru decontaminarea si dezinfectia incintelor
-Generatoare de ozon de mică capacitate (5÷100 g ozon/oră)
-Generatoare de ozon de medie capacitate (100÷1000 g ozon/oră)

B. Sisteme complete de  tratare a apei cu ozon
Sistemele de tratare a apei cu ozon implică, in afara de etapa de produecere a ozonului, ca şi etapă de bază, etapa de injecţie, contact şi reacţie a ozonului cu fluxul de apă tratat. În funcţie de configuraţia particulară a sistemului tehnologic în care se integrează treapta de tratare cu ozon, oferim sisteme complete de tratare a apei cu ozon:
-Sisteme complete de tratare a apei cu ozon, în bazine de contact si reactie cu nivel liber
-Sisteme complete de tratare a apei cu ozon, in sistem de contact şi reacţie sub presiune

Sistemele ofertate includ module de control, automatizare şi integrare în sisteme SCADA, configurarea acestora fiind făcută în funcţie de fiecare aplicaţie particulară.

C. Echipamente pentru distrugerea termocatalitică a ozonului rezidual.
Sistemele de tratare a apei cu ozon implică degazarea din mediul de reacţie a unui volum de ozon rezidual. Ozonul rezidual este evacuat în atmosferă sub formă de oxigen recombinat, conversie  care este realizată prin intermediul unor module (echipamente) de distrugere termocatalitică a ozonului rezidual (distrugătoare de ozon).
În funcţie de capacitatea instalaţiei de ozonizare implementată, oferim distrugătoare termocatalitice de ozon rezidual în gama : Q=1÷150 Nm3/h  

 

Module de oxidare avansată

Aplicaţii: tratarea   apei potabile,  tratarea apelor de piscină, industria alimentară, decontaminare a apei (compuşi organici toxici, greu degradabili). In functie de aplicatie, oferim:
-Sisteme de oxidare avansată prin fotoliza ozonului (O3/UV)
-Sisteme de oxidare avansată prin ozonizare şi adsorbţie pe carbune activ (O3/CAG)
-Sisteme de oxidare avansată prin generare electrochimică a radicalilor şi ozonizare,   în celule cu electrozi de Ti: E-Cell/O3
-Procese de dezinfectie pentru  ape menajere şi reziduale
-Utilizarea ozonului gazos în procese de dezinfecţie şi condiţionare