Oxidare avansată

Oxidare avansată

 

 

 

Procesele de oxidare avansată - AOP - (Advanced Oxidation Processes) sunt procese de oxidare ce implică specii cu un potenţial ridicat de oxidare, cu acţiune sinergică. O definiţie mai largă a acestor procese poate fi dată pe baza caracteristicii lor comune de a genera şi utiliza specii înalt reactive de radicali liberi oOH, a căror acţiune poate duce la degradarea quasicompletă, până la mineralizare, a compuşilor chimici refractari. În ultimii ani au fost  dezvoltate  procese  noi de purificare a apei utilizând procese de oxidare  avansată, procese care din punct de vedere al mecanismelor implicate  pot fi impărţite în două mari categorii:

  •    - A. Procese de degradare abiotică, cum ar fi: degradarea termică (combustia), utilizarea sărurilor topite, oxidarea umedă, oxidarea chimică, hidroliza acid-baza, procese oxidative electrochimice;
  •    - B. Procese ce implică un mecanism de fotodegradare, cum ar fi:  fotoliza în sistem H2O2/UV, O3/UV şi O3/H2O2/UV, fotoliza în prezenţa luminii solare, fotocataliza omogenă, fotcataliza la interfaţa sistemelor nanostructurate;

Din punct de vedere al aplicaţiilor practice, procesele de oxidare avansată ce implică utilizarea ozonului ca şi partener de proces au un loc aparte, în principal datorită aplicaţiilor la scară industrială. Acest tip de procese acoperă o arie diversă, incluzând generarea radicalilor OHo în procesele de descompunere a O3 în soluţii apoase, ozonizare catalitică în prezenţa sistemelor adsorbante nanostructurate (O3/ADS), procese ozon-peroxid (O3/H2O2), fotoliza ozonului în câmp de radiaţie ultravioletă (O3/UV), fotocataliza eterogenă.

Sistemele de oxidare avansată dezvoltate de către ICPE Bistriţa S.A. se bazează, în principal, pe utilizarea ozonului în sisteme eterogene, incluzând procese de ozonizare în mediu apos în prezenţa mediilor  adsorbante (O3/Carbune activ granular, O3/Zeoliţi), procese de fotoliză a ozonului în prezenţa radiaţiei ultraviolete (O3/UV), procese de oxidare avansată în celule electrochimice în câmp de medie frecvenţă cu sau fără prezenţa ozonului, procese electro-Fenton.